Achiziții

 

 

bullet Anunțuri
bullet Planul anual de achiziții
bullet Centralizatoare
bullet Investiții

Anunțuri

bullet 17.11.2017 - Caiet de Sarcini achiziție aparat de analiză bob întreg (analizor biochimic)
bullet 31.10.2017 - Caiet de Sarcini reparație curentă "Laborator RS" - hidroizolații la acoperiș - UT 360
bullet 30.10.2017 - Caiet de Sarcini reparație curentă "Pavilion administrativ" - hidroizolații la acoperiș - UT 360
bullet 19.10.2017 -  Caracteristici tehnice pentru stații de lucru si UPS - pentru anunțul de achiziție a unui lot de calculatoare
bullet 13.09.2017 - Caiet de sarcini pentru achiziție "Server x86" pentru UT350
bullet 07.09.2017 - Caiet de sarcini pentru lucrări la obiectivul "Instalație INEL PSI"
bullet 05.09.2017 - Caiet de sarcini pentru furnizarea unei imprimante multifuncționale color A3/A4 - UT360
bullet 05.09.2017 - Caiet de sarcini pentru furnizarea unui server x86 - UT360
bullet 24.07.2017 - Anunt de participare pentru achiziția unui cântar electronic platformă - UT360
bullet

18.07.2017 - Anunt de participare pentru achiziționarea unui "Aparat pentru determinarea stabilității la oxidare a benzinei" metoda perioadei de inducție), cu accesorii și piese de schimb" - UT350

bullet 06.07.2017 - Documentație pentru achizitionarea unui "Aparat pentru determinarea parametrilor grau" - UT350
bullet 04.07.2017 - Caiet de sarcini achiziție cântar electronic de cârlig la UT360
bullet 20.06.2017 - Caiet de sarcini pentru reparație curentă "Pavilion Administrativ" - hidroizolatii la acoperis
bullet 20.06.2017 - Caiet de sarcini pentru lucrări la Magazia 1A - tencuieli exterioare și vopsitorii, hidroizolații
bullet 13.06.2017 - Caiet de sarcini achiziție cântar electronic de cârlig la UT360
bullet

09.06.2017 - Documentatie achizitie reparatii curente la magaziile 1-4 - rezerva de stat la UT235

bullet

09.06.2017 - Caiet de sarcini pentru achiziția publică de furnizare, proiectare, instalare, configurare și programare a unui sistem de supraveghere video, control acces la UT360

bullet 30.05.2017 - Caiet de sarcini motostivuitor UT360
bullet 30.05.2017 - Documentatie pentru achizitia de servicii de intretinere rampe mobile demontabile
bullet 09.05.2017 - Caiet de sarcini privind furnizarea unor servicii de întreținere rampe demontabile
bullet 13.04.2017 - Documentație achiziție rampe demontabile
bullet 13.04.2017 - Documentație achiziție servicii distrugere materiale explozive
bullet 17.03.2017 - Caiet de sarcini Furnizare energie electrica 2017 UT 320
bullet 16.03.2017 - Caiet de sarcini pentru termosonde la UT 360
bullet 16.03.2017 - Caiet de sarcini pentru termohigrometre la UT 360

Planul anual de achiziții

arhiva

Centralizatoare

arhivaSituatie achizitii- Mai - UT355Situatie achizitii - August 2017 - UT355
Situatie achizitii - Octombrie 2017- UT 355Situatie achizitii - Iulie 2017- UT320Situatie achizitii - Iulie 2017 - UT240
Situatie achizitii - Septembrie 2017 - UT355Situatie achizitii - August 2017 - UT320

Investiții 

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale 2013