Achiziții

Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - UT 515 Bucureşti, cu sediul in str. G-ral Berthelot nr.31, sector 1, Bucureşti, vă invită să participaţi la procedura de “negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare”, reglementată de art. 68, lit.f) și art. 69 alin (4) din Legea nr. 98/2016, în condiţia prevăzută la art. 104, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 98/2016, pentru atribuirea contractului de prestări servicii de transport feroviar din România în Republica Moldova pentru cantitatea de 6.000 tone motorina SR EN 590, max. 0,005%S, fara biocomponent, cod CPV: 60200000-0 - “Servicii de transport feroviar” si cod CPV: 63711000-6 - “Servicii anexe pentru transportul feroviar”

Documente:Buget anual


Alte informații