Planul Național de Redresare și Reziliență


În vederea realizării unor investiţii din domeniul rezervelor de stat- Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – organizează o consultare de piață ca o primă etapă - de planificare/pregătire a procedurii de atribuire a contractului ce va avea ca obiect prestări de servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente realizării obiectivelor noi de investiții “Realizare depozite regionale de cereale” în conformitate cu prezenta “Tema de Proiectare” având drept scop:

  • estimarea costurilor aferente elaborării studiilor de fezabilitate;
  • propuneri și/sau observații de natură tehnică și contractuală pentru satisfacerea nevoii autorității contractante.

Mai multe detalii aici.