Comunicate


Utile


Curs valutar
oferit de B.N.R.

Printcal.net Calendar Widget

Misiune


Misiunea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale este de a interveni operativ pentru protecția populației, a economiei și pentru apărarea țării, ȋn situații exceționale determinate de calamități naturale, epidemii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe și ȋn caz de război. Acțiunile principale desfășurate de Administrația Natională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale sunt:
  • acumularea de produse pentru constituirea stocurilor rezerve de stat cu finanțare de la bugetul de stat;
  • ȋmprospătarea stocurilor rezerve de stat;
  • acumularea de stocuri de urgență, inclusiv cu finanțare din credite externe și a stocurilor de conjunctură, cu aprobarea guvernului;
  • acordarea de împrumuturi pe termen scurt și realizarea ieșirilor cu caracter definitiv din rezervele de stat, cu aprobarea primului ministru;
  • acordarea de ajutoare umanitare gratuite, interne sau externe, pe baza aprobării Guvernului;
  • păstrarea ȋndelungată a stocurilor rezerve de stat ȋn condiții de deplină siguranță cantitativă și calitativă;
  • valorificarea produselor rezerve de stat disponibilizate;
  • operațiuni comerciale de import – export.
Contact
Adresa: B-dul Libertății nr.12A, sector 5, București, cod 040129
Cod fiscal: 26288978
Telefon: 021 311 53 77
Fax: 021 311 42 10
Adresă Web: www.anrsps.gov.ro
E-mail: anrsps@anrsps.gov.ro
cabinet.presedinte@anrsps.gov.ro